WhatsApp Image 2021-04-15 at 10.31.25.jp

סיורים מודרכים

בעקבות שבעת המתיישבים הראשונים

משך הסיור : 45 דקות

סיור ברחבי המוזיאון בתחנות השונות של הקמת הרצליה מתקופת ימי המושבה ועד הפיכתה לעיר.

בתחילת הסיור יצפו המבקרים בסרטון קצר אודות הרצליה ולאחריו יתחיל הסיור. 

בסיור יעברו המבקרים דרך הצריף הראשון, בית הקבע ההיסטורי במוזיאון, מודל חלוקת הרצליה לאזורים וחזונו של האדריכל ריכארד קאופמן, הבאסה, מנהרת ההגנה והסליק הסודי בקומה השנייה.

WhatsApp Image 2021-04-15 at 11.26.14.jp

בעקבות תכנית השימור של הרצליה

משך הסיור: 3 שעות

סיורים עירוניים עם מורת הדרך מיכל וייסמן.

במהלך הסיורים נלמד אודות מבנים ואתרים לשימור ברחבי העיר הרצליה, נכיר את הסיפורים שמאחורי הבתים ונפגש עם דמויות מסקרנות מהעבר.

WhatsApp Image 2021-05-09 at 14.34.59 (1

סיורי שחקנים

מפגש עם דמות מהעבר במוזיאון. 

WhatsApp Image 2021-04-15 at 11.26.12.jp

אוצר הצמחים של ברוך ציזיק

משך הסיור : 45 דקות

הסיור יתמקד בסיפורו של ברוך צ'יזיק, מראשוני האגרונומים של ארץ ישראל ובעל הבית המקורי בו שוכן המוזיאון. הסיור כולל סיור בגן הבוטני המרהיב המקיף את המוזיאון, הכרות עם הצמחים והעצים הייחודים לגן והכרות עם סיפור המשפחה בתצוגת הקבע בתוך המוזיאון. בין חברי המשפחה נעמי איילון, אמנית ריקמה וציירת שרקמה את אגדות צמחיאל. במהלך הסיור נתוודע לסיפורה ולעבודותיה הייחודיות.

WhatsApp Image 2020-07-02 at 13.18.58.jp

אגדה של עיר

משך הסיור: 3 שעות

סיורים עירוניים עם מורת הדרך מיכל וייסמן.

במהלך הסיורים נלמד אודות מבנים ואתרים לשימור ברחבי העיר הרצליה, נכיר את הסיפורים שמאחורי הבתים ונפגש עם דמויות מסקרנות מהעבר.

סיור איזור ג2.jpg