קהל המבקרים במוזיאון כולל את תלמידי בתי הספר של הרצליה מכיתות ד'-ט'. כל ביקור מהווה יחידת לימוד עצמאית אך במקביל, מהווה חלק אינטגרלי מסיפור היסטורי מורכב ומתפתח.

תכנית פעילויות מאתגרת וחווייתית, שתוכנה משלב בין תכני המוזיאון ותכני הלימוד בביה"ס, מועברת לתלמידים באמצעות הצוות המקצועי של מדריכי ומתנדבי המוזיאון.

מגוון נושאי התוכן רחב, וכולל סוגיות כגון: תהליך הפיכתה של הרצליה ממושבה לעיר,  מימוש יעדי הציונות בהרצליה, השפעתם של אירועים ארציים על הרצליה בראשית ימיה ועוד. תהליך העמקת החוויה הלימודית מועצם באמצעות חשיפה למוצגי המוזיאון, מפגש עם אנשי עדות מוותיקי המושבה, צפייה בסרטים היסטוריים, מסמכים ותמונות ממאגר ארכיון "בית ראשונים" ומשחקים חווייתיים שפותחו במוזיאון.

לאור תקופת הקורונה פיתחנו במוזיאון תכניות ללמידה מרחוק אותן ניתן להעביר מהמוזיאון לבתי הספר. התכניות מותאמות גם ללמידה פיזית בתוך המוזיאון, במידה ומתאפשר.